Atari 520ST:
Colección de periféricos de Mauri "Imsai8080" Fernández
Nombre
Complementos
Estado
Añadido
Cable RGB
19/07/2012
Disketera externa 720kb
19/07/2012
Ordenador Atari 520STe
31/10/2012
Ratón genérico
19/07/2012